Ökad läslust och bättre läsflyt med hjälp av läshund

I fredags, den 6 mars, var Ingrid Stoltz och Katarina Lind, speciallärare på Djupedalsskolan respektive områdesspecialpedagog i pedagogiskt område 6, tillsammans med Mia Hopkins på Ekdalaskolan,  i Falkenberg och besökte projektet Bokhunden och Astrid Lindgren.  Här följer Ingrids text, bilder och film från detta besök.

Bokhunden och Astrid Lindgren – informationsmöte 6/3 Falkenberg

Det är en gråmulen dag då vi tar stegen upp för trappan till Falkenbergs stadshus. Efter en kort introduktionsrunda tar Bokhundens representanter Anna Nilsson och Lotta Vedin samt Helene Ehriander som är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö vid. Projektet Bokhunden är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Dyslexiförbundet, Hundsam och Åstorps kommun och är nu inne på sitt tredje projektår. Projektet riktar sig till alla barn och innebär att barnen får lästräna högt för en hund.

Lotta och Anna berättar först om hunden som läsfrämjare och motivator. Det annars så känsliga urvalet när en elev behöver gå ifrån och träna extra blir i läshundens närvaro något positivt menar de. ”Alla vill plötsligt gå ifrån och läsa” säger Lotta. De pekar också på andra effekter som t ex ökad koncentration, trygghet och självförtroende. ”Det har visat sig att det höjer välmåendet och därmed också inlärningen hos de barn som deltagit i projektet.” säger Lotta.

Hur ser då utbildningen till läshundsteam i Bokhundens regi ut? I dagsläget går de sista kostnadsfria omgångarna i gång. Det är en 1-årig utbildning som innefattar utbildning av både hund och förare. Hunden får som yngst vara 18 månader och som äldst 5 år när den genomför det lämplighetstest som krävs för att få påbörja kursen. Ett annat krav för att få börja är att föraren är utbildad pedagog eller bibliotekarie. Detta eftersom man som team kommer att arbeta som pedagogisk resurs och behöver ha kunskaper om hur det är att arbeta i skolan, möta elever med funktionsnedsättningar och även kunna koppla arbetet till läroplanen. Inslag i utbildningen är också kopplat till dyslexi och svårigheter inom autism. Bokhundens arbete är en planerad insats som kräver förkunskap om eleven och utformningen sker alltid i samråd med undervisande lärare. Insatsen utvärderas med fokus på läsutveckling och effekter på lusten att läsa.

Frågan om allergier kommer såklart. Här berättar Anna och Lotta att det finns klara riktlinjer i projektet kring detta och man samarbetar också med Astma och Allergi-förbundet. Det görs alltid en riskanalys innan man startar där man tittar på t ex lokalens lämplighet, där egen ingång oftast är ett krav, och tillgången på extra städning. Hundarna ska vara rena och det ska vara tydligt skyltat i skolan var hunden kommer att befinna sig under lässtunderna. Anna och Lotta pekar också på hur viktigt det är med informationen till föräldrarna.

Anna Nilsson                                        Lotta Vedin

Bokhunden på Fajansskolan

En av de första skolorna som startat med läshundar i det här projektet är Fajansskolan i Falkenberg. Rektor Amorina Berg berättar hur processen kring projektet har sett ut. För deras del började de med att att göra en ansökan utifrån måluppfyllelse till skolans verksamhetschef. Här lyfte man fram hunden som pedagogiskt verktyg för ökad måluppfyllelse och motivation. Målet är att utveckla metoder och arbetssätt som främjar detta. Man valde även att rikta insatsen mot elever i behov av särskilt stöd; dyslexi och autismspektrumstörning.

De inledde med att informera föräldrar och föräldraförening samt politiker och förvaltning. Intresset har varit stort hos samtliga och skolan har inte upplevt att någon varit negativt inställt till projektet. När de väl sjösatte Bokhunden så hade de en klar arbetsgång för insatsen. Det är alltid skolans elevhälsa som tar beslutet att en elev ska få ta del av den pedagogiska resurs som läshundsteamet utgör. Amorina Berg understryker att de också alltid har förälders medgivande innan de sätter igång eller går vidare. Hon känner sig trygg med de rutiner som finns kring läshundsteamen.

Nästa del i föreläsningen hålls av de två pedagoger på Fajansskolan som med sina hundar genomför projektet. Det är Sara Johansson med sin hund Bettan och Britt-Marie Aldén med Rockie. De är båda under utbildning och ser med stor glädje fram emot att bli färdiga team. De berättar hur de organiserar arbetet i lässtunder om 20 min/elev vid 7 tillfällen. Det är en medveten begränsning av antalet tillfällen som till stor del grundar sig i att man vill, som Anna Nilsson säger: ”behålla värdet på insatsen.” De visar hur de har byggt ett klassrum i klassrummet där lässtunderna äger rum. När läsning pågår är klassrummet bokat och det är bara teamet och eleven där. Hundarna har också tillgång till ett vilrum. ”Man får inte glömma bort att det är ett jobb de faktiskt utför” säger BrittMarie.

Beslutet om en elev ska få stöd av läshund tas, som redan nämnts, av elevhälsan. Dokumentation av arbetet sker i form av foto, film och anteckningar och efter varje tillfälle gör de en gemensam utvärdering och reflektion. De har ett nära samarbete med undervisande pedagog och är noga med att poängtera att böcker väljs efter den nivå i läsningen som eleven befinner sig på. I dagsläget håller Sara på att träna Bettan så att även hon kan vara en del i bokvalet, då naturligtvis med redan förvalda alternativ. Det är också viktigt att eleven får känna att deras önskemål i samband med lässtunden tas till vara och läshörnan är därför inredd med flera olika sittmöjligheter. I en kista finns barnens böcker och där finns även en leksak till hunden som gör att de två har delad uppmärksamhet när det är dags för läsning. De visar en härlig bild där elev och hund gemensamt kikar ner i kistan för att hämta boken. Även här kommer frågan om att bli ”utplockad” upp och Sara svarar att numera är det ”det bästa som kan hända”. Alla vill träffa läshunden.

Bokhunden Bettan

Bild lånad från Lärarnas nyheter. Klicka på bilden för att länkas vidare till artikeln.

Efter att ha avslutat sina 7 gånger får varje elev diplom med hundens ”tassograf”. Det brukar vara mycket uppskattat men också förknippat med vemod då många elever vill fortsätta träffa teamet. Sara och Britt-Marie har fått mycket positiv respons från föräldrar som också upplever att deras barn fått nyvunnen motivation efter dessa lässtunder. Andra resultat som de lyfter fram är ökad läslust, bättre läsflyt, gladare elever och att de kan se en klar förbättring av koncentrationsförmågan även på de lektioner som kommer efter. ”Det bygger också på förtroendekapitalet hos oss pedagoger” säger Sara och Britt-Marie.

Efter dagens slut får vi en stund ensamma med projektledarna som är glada över den respons och den spridning ”Bokhunden och Astrid Lindgren” har fått. När vi lämnar Falkenberg bakom oss ligger det nära tillhands att tänka att det ligger mycket i uttrycket att ”hunden är människans bästa vän” och vi är definitivt övertygade om att hunden som pedagogisk resurs är här för att stanna.

Text, bild och film: Ingrid Stoltz

Läs mer om Bokhunden på Lärarnas nyheter.

Det här inlägget postades i Läsutveckling. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s