Läslyftet – kollegialt lärande i praktiken

Som Härryda delar och lär tidigare skrivit om så deltar många (över 100) av kommunens pedagoger i Läslyftet under detta läsår. Läslyftet är Skolverkets stora fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och bygger på kollegialt lärande. Kommunen har fått statsbidrag för 8 handledare som leder de grupper som träffas varje vecka runtom i kommunen. Utöver dessa grupper satsar dessutom Önnerödsskolan på Läslyftet för alla sina lärare under detta läsår. Redan i början av oktober besöktes några av Läslyfts-grupperna, men på grund av lite tekniska svårigheter har detta inlägg dröjt. Bättre sent än aldrig får väl vara devisen denna gång. Det som tydligast slår mig vid besöken i grupperna är vilka fantastiska samtal – vilket kollegialt lärande – som pågår i kommunen varje vecka. Snacka om att dela och lära! Och då är ju Läslyftet inte det enda utvecklingsarbete som pågår…

Fortbildningsmaterialet i Läslyftet är indelat i så kallade moduler och grupperna i kommunen har valt olika moduler beroende på vilken årskurs/vilka ämnen man undervisar i.

På Ekdalaskolan besökte Härryda delar och lär den grupp som läraren Jenny Ahlgren handleder. De jobbar med modulen Tolka och skriva text i skolans alla ämnen. På Skolverkets läs- och skrivportal kan man läsa följande om denna modul:

          Skola möjliggörs av texter. Att läsa och skriva är basen för lärande i skolans
          alla ämnen och årskurser. För att vara en kompetent läsare och skribent i
          skolans värld måste eleven kunna tolka och skriva text på ett sätt som är
          relevant för sammanhanget. De texter som eleverna möter och arbetar
          med skiljer sig åt mellan ämnen. Samtida forskning har visat att lärares
          kunskap om text är en viktig pusselbit för elevers utveckling av en allsidig
          läs- och skrivkompetens. När du undervisar behöver du därför begrepp för
          att beskriva språkliga drag i texter och för att uttrycka förväntningar på texter
         som elever ska producera; du behöver vad man brukar kalla ett metaspråk.

Den här gången samtalar gruppen om den uppgift alla testat i klassrummet under veckan som handlar om textaktiviteter. Deltagarna delar med sig om vad de gjort samt reflekterar tillsammans över resultatet. Eftersom lärarna undervisar i olika ämnen blir också textaktiviteterna väldigt olika.

IMG_0577

Gruppen som ses på Ekdalaskolan arbetar med modulen Tolka och skriva text i skolans alla ämnen.

Anna-Karin, som arbetar i en åk 5 på Vällsjöskolan visar exempel på de spel eleverna arbetat med under veckan, där eleverna övat på att skriva instruerande texter i spelregler.

IMG_0583

IMG_0584

Pia Magné arbetar till vardags på Djupedalskolan där hon undervisar i svenska och SO. I Läslyftet handleder hon den grupp som arbetar med modulen Främja elevers lärande i SO. Gruppen består just av SO-lärare i årskurs 4-9 från olika skolor.

IMG_0589

IMG_0593

 

När Härryda delar och lär besöker gruppen samtalar de bland annat om hur man kan göra för att komma igång med att arbeta ämnesövergripande. Det verkar vara något som de flesta lärare vill, men som det är väldigt svårt att få till organisatoriskt, reflekterar gruppen kring. När det är en liten stund kvar går gruppen en runda och lyfter upp vad de lärt sig i detta moment samt avslutar med att titta framåt inför nästa träff. Deltagarna ska läsa en text och titta på en film som förberedelse inför nästa träff. De ska också ta med sig läromedel de använder i undervisningen och titta på dem tillsammans.

I den tredje gruppen som besöktes deltar lärare som undervisar elever i de lägre års-kurserna. Modulen de arbetar med heter Läsa och skriva i alla ämnen och riktar sig just till dessa yngre elevers lärare. Ulrika Reuterberg som handleder denna grupp arbetar på Vällsjöskolan. Detta år som klasslärare i år 4. Hon har tidigare varit en av kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare och har stor erfarenhet av att arbeta språkutvecklande i klassrummet, vilket också är fokus för det moment gruppen arbetar med när jag besöker dem. Undervisning genom dialog där språk används, utforskas och utvecklas utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper är i fokus. Vad är centralt i ett språkutvecklande arbetssätt? Hur kan vi inkludera elevers olika språkliga erfarenheter i skolans språk- och textarbete? Varför är det viktigt? är frågor som diskuteras i momentet. Deltagarna har också fått ta del Cummins modell för klassrumsinteraktion och språkligt användande i meningsfulla sammanhang och testat denna under veckan. Tillsammans reflekterar de över hur modellen kan vara till hjälp i det språkutvecklande arbetet.

Skärmavbild 2015-11-05 kl. 22.21.13

Cummins modell

Håll utkik här på Härryda delar och lär om du är intresserad av exempel på hur man kan arbeta språkutvecklande. Inom kort kommer ett inlägg från ett besök i Ulrika Reuterbergs språkutvecklande klassrum. Vi hoppas också få möjlighet att besöka ytterligare Läslyfts-grupper.

Det här inlägget postades i Kollegialt lärande, Läslyftet, Skolutveckling, Vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s