Förstelärare delar – Anna Lindberg

Jag heter Anna Lindberg och arbetar på Säteriskolan i en årskurs 5 där en del av mina elever är tvåspråkiga med svenska som andraspråk. Under de år jag arbetat på skolan har jag målinriktat försökt stärka språket i alla ämnen både hos SvA-eleverna och andra elever. Det är ju genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd i för att komma vidare.

Sedan 2013 har jag i samarbete med Mölnlyckes barn- och ungdomsbibliotekarier arbetat med boksamtal där eleverna i grupper läst skönlitterära böcker anpassade för deras läsförmåga eller precis över. Vi samtalar varje vecka kring det vi har läst, vilket har givit eleverna en större förmåga att ”läsa mellan raderna” och tolka det de läst. Detta var även vad min föreläsning handlade om vid förra årets lärstämma.

Det jag tycker är viktigast att utveckla när det gäller grundskolans övergripande pedagogiska arbete på sikt är den språkliga måluppfyllelsen i de lägre åldrarna (åk 1-2). Vi behöver på bred front inrikta oss på att få ALLA våra elever läs- och skrivkompetenta i årskurs 1. Då gäller det att alla pedagoger arbetar aktivt med språket i alla ämnen och att vi utarbetar en plan för de elever som inte når målen.

I Lgr 11 står att “Lärare i skolans alla ämnen har i uppdrag att i undervisningen ta ansvar för att stötta elevernas utveckling av det specifika språk i ämnet som läraren undervisar i”. Eftersom jag i grunden är ma/no-lärare blev jag speciellt intresserad av att se om den matematiska förmågan ökar om man aktivt arbetar med språket i matematikunder-visningen men även i andra ämnen. För att stödja den språkliga utvecklingen använder jag mig av bildstöd i undervisningen där både iPad, datorn samt projektorn spelar en stor roll. Genom att visa bilder på det vi i klassen samtalar om eller läser kan eleverna använda fler sinnen som kan hjälpa dem att förstå bättre. När vi använder de digitala verktyg som finns ger vi eleverna  en bättre förutsättning att ta till sig undervisningen och få en högre måluppfyllelse.

Jag hämtar inspiration bl a genom att läsa nyheter från Skolverkets hemsida. Jag är medlem i olika facebooksgrupper som i sin tur tipsar om nya läsutvecklingsrapporter och undersökningar. Genom att lyssna och diskutera med mina kollegor utvecklar jag mitt lärande om mig själv men även om elevgruppen. För att ytterligare inspireras brukar jag ta emot VFU-studenter som med sina tankar och idéer om min undervisning ger mig nya sätt att se på mina elevers lärande i olika situationer.

Jag kommer att blogga här på Härryda delar och lär om hur jag i klassrummet arbetar språkutvecklande i alla ämnen med mina elever; ge tips och idéer om vad som funkar och INTE funkade.

Hör av er om ni vill:
anna.lindberg@utb.harryda.se

Det här inlägget postades i Förstelärare delar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s