Förstelärare delar – Anna Fagerström

Jag heter Anna Fagerström och har arbetat i Härryda kommun i nästan 20 år, framförallt som svenska/SO-lärare i åk 6-9, men jag har många behörigheter i min legitimation som sträcker sig från åk 1-9. Mitt intresse för specialpedagogik har lett till att jag skaffat mig mer kompetens inom detta område både på universitetet och även genom Härryda Kommuns utbildning ”Grundskol-lärare med fördjupad specialpedagogisk kompetens”.     Ur detta har det sedan vuxit fram en drivkraft kring arbetet med elever som behöver särskilt stöd och individualisering i klassrummet. För mig handlar det både om elever som behöver mer stöd och extra anpassningar men också att utmana de eleverna som behöver tuffare utmaningar. En svår men spännande balans.

Jag har ett stort intresse för IKT vilket startade när jag deltog i Lärarlyftets satsning. I samband med det började jag arbeta mycket aktivt med IKT i undervisningen och jag såg många fördelar med det. Under 2015-2016 fick jag möjligheten att arbeta som verksamhetsutvecklare på Utvecklings- och stödenheten i kommunen med inriktning på IKT. Jag fick då användning av mina kunskaper och en möjlighet att dela med mig till kollegor i hela kommunen, något som var både roligt och spännande. Eftersom jag är superanvändare i GAFE och Unikum var några av uppgifterna att  implementera dessa system i kommunen och coacha pedagoger. Något som var fantastiskt roligt. Från och med i höstas är jag tillbaka på Landvetterskolan 100%  där jag mestadels undervisar men också arbetar med IKT som en del av min tjänst.

Som arbetslagsledare har jag under många år tagit del av arbetet på organisationsnivå vilket har gett mig en helhetsbild över arbetet i skolan och hela kommunen som jag har nytta av i mitt utvecklingsarbete. 2015 fick jag även möjligheten att gå en förberedande rektorsutbildning på GR. Jag tycker att ledarskapsbiten i läraryrket är både spännande och rolig och den har gett mig nya perspektiv i mitt tänk som lärare. Jag tror att alla lärare skulle växa genom att arbeta mer med just ledarskapsbiten.

Att arbeta med skolutveckling är en av mina största drivkrafter. Både i klassrummet, övergripande på skolan och i kommunen. För mig är den röda tråden viktig både i organisationen och i klassrummet, (broar mellan stadier, ämnen, ledare, organisation och enheter, med vårdnadshavare, osv.); en förutsättning för att nå högre resultat på olika sätt. Jag tror det är viktigt att se organisationen från olika håll, se helheten på en skola och även jämföra och diskutera hur det är på olika skolor, något jag haft möjlighet till både när jag var arbetslagsledare och nyckelperson. Vi måste ta hjälp av varandra för att bli bättre pedagoger, vi måste hjälpas åt och lösgöra tid som vi kan lägga på att utveckla annat för att orka arbeta i dagens skola. Genom att dela och lära slipper vi uppfinna hjulet många gånger och kan ta del av framgångar och undvika det som fungerar mindre bra. Jag tror också vi måste samarbeta mer mellan olika skolor för att utbildningen i Härryda kommun ska hålla en likvärdig och hög nivå. Vi har mycket att lära av varandra!

Den viktigaste grundstenen för mig i klassrummet är ett gott och bra klassrumsklimat med delaktiga elever. Relationen till eleven är grunden för ett bra och utvecklande lärande. Något jag arbetar aktivt med. Här är också samarbetet med vårdnadshavare viktigt. Ett gott samarbete med dem leder till ett bra stöd kring eleven. Jag har många tankar kring utveckling på detta område. I dagens skolan betyder relationen och kontakten till hem och vårdnadshavare mycket och här tror jag att det finns en stor utvecklingspotential både kommunövergripande och på de enskilda enheterna. Jag har varit med och utvecklat arbetet kring IUP, skriftliga omdömen och utvecklingssamtal för att tydliggöra hur vi arbetar mot målen. Samtidigt som vi förbättrat och förtydligat arbetet kring detta har vi underlättat och förenklat pedagogernas arbete.

Jag brinner verkligen för att höja kvalitén på undervisningen, både min egen och hela skolans. Jag arbetar därför ständigt med utvärderingar, uppföljningar och kunskaps-profiler.

Att hitta nya sätt att arbeta kring IKT driver skolutvecklingen framåt. det finns mycket spännande att utveckla inom pedagogiken. För mig är struktur viktigt, en förutsättning för att förenkla och förbättra det pedagogiska arbetet både för mig själv, mina kollegor och eleverna.  Just nu arbetar jag mycket just med IKT-utvecklingen på Landvetterskolan. Jag stödjer och coachar mina kollegor i IKT-arbetet och implementerar och vidareutvecklar arbetat med G-Suite (tidigare GAFE) och Unikum. Man måste ha en pedagogisk tanke kring användandet av IKT-verktygen för att det ska vara framgångsrikt och vi måste få med alla pedagoger på ett positivt sätt. Här krävs mycket arbete då vi befinner oss på olika nivåer. En grundläggande förutsättning för framgång inom IKT är att vi förstår att systemen är en hjälp för oss som underlättar vårt arbete, inte försvårar det. Det är viktigt att vara ödmjuk i att vi befinner oss på olika nivåer och att IKT inte känns lika självklart för alla.

Intresset för och utmaningen i hur man skapar ett  bra klassrumsklimat, finns alltid med i mina tankar. Trygghet och trivsel krävs för att eleverna ska vara mottagliga för att lära sig något. Det är viktigt för mig att alla vågar ta plats och i mitt klassrum är det en självklarhet att man lär sig av sina misstag.

Jag arbetar ständigt med att skapa en tydlig struktur för eleverna. Målet är att de ska bli självständiga vad gäller att ta ansvaret för sitt eget lärande och för sitt skolarbete. Datorer och I-pads används i arbetet kring detta. I både svenska och SO arbetar jag mycket med studieteknik och att alla elever ska hitta sitt bästa sätt att lära. För att göra det krävs att jag presenterar och låter eleverna arbeta på många olika sätt. ”Big five” hjälper mig att lyfta fram vilka förmågor som eleverna behöver arbeta med och utveckla. Jag tror mycket på att ”ju fler sinnen man använder ju bättre är det” och lägger upp undervisningen kring detta. Just förmågorna är något jag arbetat med i flera år och jag ser verkligen hur eleverna utvecklas när man arbetar aktivt med dessa tankar.

Jag vill också fortsätta att utveckla det material jag arbetat fram på skolan i SO:n där vi har en röd tråd mellan styrdokument/kunskapskrav/betygskriterier, pedagogiska planeringen samt bedömningen/utvärderingen efter att ett arbetsområde är avklarat. Detta följs sedan upp i utvecklingssamtal och IUP:n. Då framkommer det tydligt vilken nivå eleven ligger på (både för mig och eleverna) och jag kan utifrån detta anpassa undervisningen för alla elever. Läroplanens begrepp blir på så vis också ett levande dokument både för mig och eleverna. Både övergripande och i de ämnen jag undervisar i. Genom att anpassa materialet når jag alla och kan fånga upp alla. Jag önskar också att jag hade mer tid att fortsätta arbeta med att utveckla läromedel!

 

Jag tar ständigt del av pedagogiska nyheter, pedagogiska forum, läser bloggar, prenumererar på nyhetsbrev, är medlem i facebooksgrupper och andra sidor på nätet. Jag försöker hela tiden  utveckla mitt ”tänk” genom att lyssna, diskutera och samarbeta med mina kollegor.  Det finns mycket att lära av andra. Nätverksträffar med andra förstelärare i kommunen har också varit både spännande och lärorika och inspirerat till att utveckla mig själv som lärare. Genom att ta emot studenter från universitetet eller vara mentor tvingas jag hela tiden reflektera över min egen lärarroll och får nya influenser. Spännande just nu är forskningen kring hur hjärnan fungerar och kopplingen till skolan och pedagogiken.

Som lärare blir man aldrig fullärd – det finns alltid nya utmaningar och jag känner att jag ständigt utvecklas i mötet med både elever och kollegor. Jag brinner verkligen för att arbeta med skolutveckling på alla olika nivåer!

Det här inlägget postades i Förstelärare delar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s