Nordplusprojekt på Furuhällsskolan

På Furuhällsskolan jobbar två förstelärare: Christel Erlandsson och Johanna Lagnevall. Förutom andra försteläraruppdrag för oss båda är vi engagerade i Lärandets tråd som är ett EU-finansierat Nordplusprojekt. Målet är att ge lärare och elever på skolorna ett nätverk för att utbyta erfarenheter och få ökad kunskap om varandras skolvardag och närkultur samt fler metoder för att öka alla elevers lärande.

Genom att deltagande skolor kommer från tre olika nordiska länder ges en möjlighet att lära om likheter och olikheter i den nordiska kulturen. Eleverna kommer, genom olika digitala medier, att kommunicera kring vad de lär sig och sina upplevelser på skolan med de övriga deltagande klasserna. Lärarna kommer att besöka de deltagande skolorna och träffas under projektmöten. De ska dela med sig av egna erfarenheter och goda metoder till lärare på de övriga skolorna. De ska också prova metoder, arbetssätt och idéer som de får från de andra lärarna och ge feedback på hur de fungerar. Vårt projekt kommer att pågå i två år där vi besöker varandras skolor en gång och avslutar med ett möte i Stockholm där vi knyter samman allt och förhoppningsvis skapar möjlighet för fortsatta kontakter.

Lärandets tråd, ett nordiskt projekt mellan Norge, Sverige och Åland Första projektträffen, 8-10/11 2017 på Furuhällsskolan.

Deltar i projektet gör Ytternäs skola, Mariehamn Åland, Buöy skola, Stavanger Norge och Furuhällsskolan, Mölnlycke, Härryda kommun. Vi startade onsdagen 8 november 2017 med presentation av deltagarna och fick sedan en grundlig rundvandring på skolan av elever från 4A. Därefter åt vi lunch i skolans matsal. Att äta skollunch är något nytt för de norska besökarna eftersom deras elever har med sig lunchpaket till skolan varje dag, men på Åland har de samma skolmatssystem som hos oss. Efter lunch ägnade vi oss åt att diskutera projektets ramar och lösa praktiska frågor, nog så viktigt i uppstarten av ett projekt. Sist hade vi en givande och idérik diskussion om projektet där vi gjorde en planering av upplägget framöver med elevernas deltagande. Vi bestämde att varje skola bidrar med med elevarbeten/liknande före dessa tillfällen: jullovet, sportlovet, påsklovet och sommarlovet.

Torsdagen inleddes med månadsmöte på Furuhällsskolan. Då samlas alla elever och pedagoger på skolan i idrottssalen och vanligtvis sjunger vi för födelsedagsbarn, en klass visar upp någonting och vi har information från elevråd, mm. Den här gången var ett extrainsatt möte som ägnades åt just Nordplus då våra gäster presenterades och vi visade upp våra filmer om de egna skolorna som eleverna har producerat, vilket var mycket populärt. Vi fortsatte sedan med att träffa skolans elevråd där vi presenterade våra tankar och fick fler idéer och uppslag från eleverna om vad de kan tänka sig att arbeta med. Vår lista fylldes på och ser nu ut så här:

• Sitt lands historia, natur, transportsystem, kultur, språk, klimat, etc.
• Kändisar (både aktuella och viktiga personer genom tiderna)
• Varumärken
• Nationens hjältar, vardagshjältar (tex polisen, brandkåren och deras förutsättningar).
• Nationaldag, självständighetsbal i Mariehamn 5/12, etc.
• Nobel.
• Fritidsaktiviteter.
• Youtubers.
• Boktips – läsning, läshuden på Åland, etc.
• Vlogg – dokumentera arbete från start till slutresultat, tex slöjdprojekt.
• Traditioner/högtider i varje land.
• Mat – skolmat – önskevecka, väga matrester.
• Lära sig fraser/meningar på norska/svenska/åländska dialektordord: skapa en egen ordbok/var kommer språket från/gemensamma nämnare/hur har språket förändrats genom tiderna? -> ökad tolerans!
• Filmer från undervisningen, tex vad vi gör, redovisningar, etc.
• Venndiagram: vad har länderna gemensamt/vad är unikt?
• Visa presentationer/digitala presentationer.
• Skaffa brevvänner/chatkompisar?
• Presentera sin stad! Identitetsskapande! 4 årstider i sin stad. Vilka affärer har ni? etc.
• Hur fungerar skolan i ditt land?
• Olika nationaliteter på skolan. Har vi samma? • Hur lär ni er? Har ni läxor? Läxstrategier, etc. • Temaveckor på skolan, tex miljöveckor (Furuhäll: skräpplockardag, hälsoloppet, piggelinvarv, etc).
• Orättvisa? Har man det bättre på andra håll?
• Elevrådet på din skola. • Din skola, din skolgård, rastlekar, rastaktiviteter. Vad gör ni för kul? Vad är speciellt på din skola? Vad är ni stolta över?
• Hur kontaktar vi varandra? Brev, mail, sociala medier, QR-koder, i-pads, appar, video, bloggar.
• Vad vill vi veta om de andra länderna/skolorna?
• Vilka hejar ålänningarna på i sport? Finland/Sverige.
• Skräp i havet? Hur på verkar det kusterna där ni bor?
• Oljan i Norge?
• Hur låter alfabetet? Ser bokstäverna likadana ut? Har vi lika många bokstäver? Vad heter siffrorna? • Flaggan? Hur ser den ut, varför?

Före lunch hann vi med två klassrumsbesök och såg digital undervisning (Kahoot) hos 4C och Grej of the day hos 5A. Efter lunch gjorde vi studiebesök på kommunens kreativa återanvändningscenter ÅterC och resurscentret Tellus där vi även avslutade dagen med en föreläsning av Elisabeth Persson från Högskolan i Borås om inkluderande undervisning och lärmiljöer. Vid föreläsningen deltog samtliga lärare på Furuhällsskolan och några gästande pedagoger. Vi har bestämt att vid varje träff ska värdskolan ordna en relevant föreläsning på högskolenivå för projektdeltagarna och gärna bjuda in fler pedagoger, detta bekostas av projektpengarna.

Studiebesök på Tellus.

Sista dagen inledde vi med klassrumsbesök hos 5C som visade hur de arbetar med läsgrupper. Därefter fick vi mer exempel på digital undervisning hos 4A (Classroom Screen, Today´s Meet). Sedan samlades hela skolan på skolgården för att ha en Grön flagg-ceremoni då det firades att Furuhällsskolan återigen klarat målen för miljöcertifieringen Grön flagg.

Grön flaggceremonin på skolgården.

Efter det kom verksamhetschef Ann Nilsson Mäki på besök och berättade om skol-organisationen i Härryda kommun och fick information om vårt projekt. Före lunch besökte vi 5A som visade hur de digitalt utvärderar veckan. Vi avslutade vårt första möte med att dela ut deltagarintyg och att utvärdera dagarna. Ytternäs och Buöy fick också reflektera över vad de hade sett dessa dagar och vad de ville prova på eller blev inspirerade av. De nämnde följande:

• Läsgrupperna, där litteraturläsningen var satt i system. Eleverna inte bara läser enskilt utan dels läser samma bok tillsammans, dels arbetar med uppgifter för att kunna diskutera och fördjupa sin läsupplevelse. Eleverna har även fått välja läsnivå själva och kan påverka vad de läser och byta nivå efter behov. Grupperna bestämmer varje vecka hur mycket de ska ha i läsläxa och vilka uppgifter de ska göra och är väldigt bestämda mot varandra att läxan ska göras.

• Att vi hade fokus på förmågorna som genomsyrar läroplanen, dessa sitter tex uppe på väggarna i många klassrum.

• Timglasen på borden i bamba, bidrar till fem tysta minuter utan frågor om hur lång tid det var kvar.

• ClassroomScreen, Today´s Meet.

• ÅterC; båda skolorna skulle gärna se liknande i deras hemstäder.

Vi avslutade med att konstatera att det är viktigt att få med hela skolan på projektet, det kan man göra genom att själv starta och att vara modell för kollegorna. Sprida och inspirera! Det var tre välfyllda och intressanta dagar. Deltagande pedagogers klasser i samtliga länder har vikarier för att träffarna ska kunna bli av. Nu ser vi fram emot att eleverna får börja kommunicera med varandra. För Furuhällsskolans del handlar det om att årskurs 4 och 5 skickar ett bidrag från vår Nobelfest som ägde rum fredagen den 8/12.

Det här inlägget postades i Förstelärare delar, Internationella projekt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s