Utvecklingsarbete på Landvetterskolan

Vi som är förstelärare på Landvetterskolan är Linda Agrell, Anna Andersson, Jessica Andersson, Anna Fagerström, Annica Jäverby, Anna-Maria Orrbeck, Mia Ravakko och Miriam Larsson. Vi är blandad personal från både tidigare- och senaredelen och driver utvecklingsarbetet på skolan. 

Landvetterskolan är en stor F-9 skola, kommunens största. Här går cirka 830 elever och vi är tillsammans ungefär 130 pedagoger + kringpersonal. På skolan finns två särskilda undervisningsgrupper, Kullen (åk 4-6) och Galaxen (åk 7-9). Alla elever tillhör en klass och målet är att de på sikt ska delta i den ordinarie undervisningen. Skolans prioriterade mål detta läsår är Studiero och goda relationer, Delaktighet och inflytande samt Hållbar framtid och dessa mål genomsyrar hela vårt arbete. På skolan arbetar vi också med ett gemensamt förhållningssätt. En av våra största utmaningar är att ta emot elever från flera olika skolor:  åk 3 från Eskilsbyskolan, åk 4 från Lunnaskolan och i framtiden även Backaskolan samt åk 6 från Härrydaskolan.

Landvetterskolan; Härryda kommuns största skola. Foto: exakta foto

En del i denna utmaning är att säkerställa att alla elever har tillgodogjort sig det centrala innehållet. Därför har vi under en del av våra pedagogiska eftermiddagar arbetat fram “Gemensamma översiktliga planeringar” i alla ämnen, tillsammans med pedagoger från Härrydaskolan. Vi strävar efter att ha denna planering gemensam med hela vårt upptagningsområde. Planeringen är till stöd för en likvärdig undervisning och för att skapa en samsyn i skolornas undervisning.

I samband med att eleverna genomför de nationella proven i åk 6 och 9 arbetar vi vidare med att analysera elevresultaten och pratar om hur vi kan förbättra vår undervisning i de olika ämnena. Detta har visat sig vara en uppskattad kompetensutveckling för oss undervisande lärare. Analysen har visat vad elevernas styrkor är och vilka förbättrings-områden som finns, vilket sedan har delgivits personalen på mellanstadiet. Detta har varit både uppskattat och givande i det fortsatta arbetet för lärarna på mellanstadiet, men även för lärarna som undervisar på högstadiet. Vi känner att detta är ett givande sätt att utveckla och förbättra vår undervisning.

Liksom de andra skolorna i kommunen arbetar vi med lärplattformen Unikum. Vår skola var pilotskola och vår förhoppning är att samtliga pedagoger kommit en bra bit på väg. Unikum är vår informationskanal till både elever och vårdnadshavare. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla vårt arbete i Unikum. Vi har gemensamma samtalsmallar, planeringar, uppgifter/inlämningar/läxor, matriser, uppföljande måluppfyllelse, blogg och lärlogg. Vi lägger också in extra anpassningar för eleven och vi väntar på att kunna genomföra arbetet med stödinsatser.

Som vi nämnde ovan är ett av Landvetterskolans prioriterade mål studiero och goda relationer. Värdegrundsarbetet pågår dagligen. Vi har också detta år infört trivselledare, där elever engageras i att planera och genomföra gruppstärkande aktiviteter på raster.

Vi har också som tradition att anordna KRAM-dagar (Kärlek, Respekt, Attityd och Medkänsla). På tidigaredelen har vi valt att kalla dessa dagar för Kompisdagar. Dessa dagar är schemabrytande och syftet med dagarna är att medvetandegöra eleverna om skolans värdegrund. Vi går igenom skolans likabehandlingsplan med eleverna och vi fokuserar på begrepp som tex diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi bjuder även in föreläsare utifrån. Dessutom arbetar skolan från och med detta läsår med Ledstjärnor; eleverna diskuterar hur de vill ha sin arbetsmiljö vilket utmynnar i att klassen formulerar ord och begrepp som blir klassens ledstjärnor.

Landvetterskolan arbetar för en hållbar framtid och det är ett prioriterat mål på skolan. Pedagoger och skolledare har deltagit i ett utbytesprojekt i Peru med Shipiboindianerna. Det är ett Atlasprojekt med tema hållbar miljö, som skolan nu gör en ny ansökan för en längre projektperiod. Under året har pedagoger och elevgrupper fått del av resan under föreläsningar med berättelser och bilder. Skolan har fått besök från Peru som ett kulturellt möte med berättelser, bilder, sång och musik. Pedagoger på skolan har mött pedagoger från Peru i ett samtal och utbyte av erfarenheter och ideér i arbetet mot en hållbar framtid. 

Det här inlägget postades i Förstelärare delar, Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s