Tillit, mod och tillsammans på Önnerödsskolan

På Önnerödsskolan arbetar förstelärarna Anders Höjlund, Linda Noord, Linus Rydberg, Håkan Linde Nilsson och Katharina Nilsson. Vi representerar grundsärskolan och högstadiet inom ämnena SO, NO, MA, TK, Idrott samt specialpedagogik.

På skolan går det ca. 500 elever från årskurs 4-9 som läser efter grundskolan samt grundsärskolans läroplan. Skolan består av tre moduler för de olika års-kurserna. Personalen på skolan består av cirka 60 personer.

Önnerödsskolans ledord är tillsammans, tillit och mod, vilket ska genomsyra all under-visning på skolan. Under uppstarten av läsåret arbetade alla årskurser med detta och genomförde olika aktiviteter. Syftet är att få till en levande process där tillit och mod är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i skolan och att vi faktiskt skapar detta till-sammans för varandra. Har vi lyckats så ska dessa kvalitéer kunna genomsyra varje lektion. Vår utmaning är hur vi praktiskt kan göra för att få det att fungera från tanke till handling.

Vi har börjat med att bearbeta tankar, idéer och forskning kring hur du kan få klassen som “drivkraft” istället för “sänke”.  Att fundera på hur vi kan utnyttja varje elevs förmåga att bidra är och har varit en stor utmaning. I denna process jobbar vi nu praktiskt med hur klasserna skapar en “vi-känsla”, dels i sin egen klass men också hur beteenden skall vara för att vi ska få en bra och trygg stämning på hela skolan. I detta arbete ingår mycket reflektioner hos eleven om hennes/hans eget beteende och vad hon/han behöver förstärka (det han/hon redan gör bra) eller förbättra.

I detta arbete jobbar vi också praktiskt med elevens självkänsla (vilket också är en viktig framgångsfaktor) och hur vi kan stärka den med hjälp av varandra. Återigen har vi fokuserat på görandet, alltså hur vi ska nå detta mål. Detta arbete ger givetvis också synergieffekter på hela skolan och i alla ämnen.  

Under läsåret har vi på skolan också arbetat med Skolverkets moduler inom specialpedagogik. Modulerna ska främja samarbete mellan kollegor, elever samt pedagoger och elever. De olika modulerna består av olika moment med tillhörande instuderingsmaterial i form av texter och filmer.

Vi har inom arbetslagen känt att detta har stärkt vårt samarbete genom gemensamma reflektioner kring händelser från vardagen. Vi har fått tid att sitta och diskutera hur vi kan och ska göra för att möta elever i deras behov.

Det här inlägget postades i Förstelärare delar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s