Hållbar organisation på Skinnefjällsskolan

Vi, Maria Bäck och Linda Malvén, förstelärare på Skinnefjällsskolan, skulle vilja dela med oss av skolans organisation. Anledningen till det är att vi tycker det är en hållbar organisation både för personal, elever och vårdnadshavare.

Våren 2012 valde kommunen att göra om Skinnefjällsskolan från en tvåparallellig F-5 skola till en treparallellig F-3 skola.  I samband med omorganisationen bestämde vår då relativt nya rektor, Sussie Thander, att vi skulle tänka om i själva organisationen i våra arbetslag. Istället för att arbeta i arbetslag där varje pedagog tog hand om en tårtbit av elevernas dag, så ville hon skapa ett större samarbete mellan pedagogerna och i arbetslagen, så att eleverna fick ökad trygghet och en mer sammanhållen dag.

Idag går det 296 elever på Skinnefjällsskolan som är indelade i 12 klasser. Varje klass har sitt eget fritids. I varje klass arbetar 3 pedagoger. I den bästa av världar ska det vara en lärare, en förskollärare och en lärare i fritidshem. Det håller inte riktigt i alla klasser men vi är utbildade pedagoger på 35 av 36 platser. Vi har valt att ha gemensam planering med de andra två arbetslagen i samma årskurs. Det vill säga att förutom planering i det lilla arbetslaget, träffas vi också i det stora arbetslaget (nio pedagoger) varje vecka. Det ger oss stora möjligheter att samplanera undervisning och större teman, diskutera och välja läromedel, diskutera inför årskursspecifika händelser t.ex. nationella prov, Sago-vandringen och månadsmöten och sist men inte minst “dela och lära” i pedagogiska frågor. På bilderna ser ni oss tillsammans med våra respektive arbetslag.

       

Från klockan 7.40 på morgonen till klockan 16.30 är det alltid samma tre pedagoger som ansvarar för elevernas dag. Vi är oftast två pedagoger i klassen, bland är vi tre men väldigt sällan är man helt själv. Då öppnar sig alltid möjligheten att dela upp klassen i mindre delar. Hur delarna ser ut varierar naturligtvis beroende på vad vi ska göra.

I början av läsåret gör arbetslagen en inventering av vilka ämnen de olika pedagogerna kan ansvara för. Upplägget med våra arbetslag bygger mycket på att vi hjälps åt. Huvudansvaret ligger på klassföreståndaren att veta var eleverna befinner sig men planering och genomförande av utvecklingssamtalen delas i tre delar, varje pedagog har sina mentorselever, 8-9 stycken. Samtalen föregås av många samtal i arbetslaget, både om upplägg och vad som ska kommuniceras till elever och vårdnadshavare.

På rasterna är det alltid en pedagog ute från varje klass. Det gör att eleverna känner sig trygga då de har någon av sina pedagoger nära. Det gör också att personaltätheten på skolgården är stor. Vilket inte bara gör att eleverna känner sig trygga utan också att vårdnadshavarna är trygga och lugna när de lämnar och hämtar sina barn.

Varje månad ansvarar en årskurs, dvs tre klasser, för att hålla i skolans månadssamling. Den ligger sista fredagen i månaden och då samlas hela skolan i gymnastiksalen. Det blir oftast en redovisning av årskursens aktuella temaarbete eller något annat pågående projekt. Samtidigt tar vi fram månadens förselsedagsbarn och sjunger och hurrar för dem. Mycket uppskattat, både hos elever och personal. En samling på våren och en på hösten ansvarar personalen för. Det är en härlig känsla när alla på skolan kan vara med och ta del av varandras arbeten.  

Vi har valt att behålla en del arbete i rören, dvs F-3. Vi har några dagar per termin då vi väljer att arbeta i faddergrupper. Det kan vara julpyssel, idrottsdagar, Sagovandring, lekdagar/-stunder eller läsgrupper. Det är också bra för vi-känslan att de yngre barnen träffar de äldre och lär känna en del av dem riktigt bra och andra till utseendet.

Vinster med organisationen
En vinst är givetvis att undervisningen blir mer likvärdig och det är roligare och lättare att samarbeta runt vårt komplexa och ibland tunga uppdrag. Vi upplever att våra elever och inte minst vårdnadshavarna känner sig mycket trygga. Det framkommer också i de enkäter elever och vårdnadshavare gör under läsåret.

Vi har också möjlighet att ta tillvara våra olika kompetenser, både i det lilla arbetslaget men man kan också hjälpas åt i det stora arbetslaget. Vi tycker också att vi ser att vårt arbete är både förebyggande och främjande då vi är tre pedagoger som hela tiden ser, hör och möter barnen och vårdnadshavarna i deras olika behov. För att arbetslaget ska fungera bra är behovet av god kommunikation stort. Även om vi har delat in klassen i mentorsgrupper ansvarar varje pedagog för hela gruppen. Man känner sig aldrig ensam med utmaningen i sitt uppdrag, det finns alltid kloka kollegor att rådgöra med.

Vi har också sett, under den senaste tiden då flytten av pedagoger har varit större, att det är mycket lättare för en ny kollega att snabbt komma in i arbetet. Det beror på att det är så självklart att samplanera i det stora arbetslaget och att vi kommunicerar mycket i det lilla arbetslaget.  

I förra årets medarbetarenkät (2017) är det första gången på många år som frågan om arbetsbelastning ligger över 3,0-gränsen. Det vill säga gränsen för vad man behöver göra en handlingsplan för. Samtidigt ligger siffran om samarbetet i den arbetsgrupp man tillhör högt; 4,5. En av anledningarna till det är att det delade ansvaret i arbetslagen gör att vårt komplexa och stora uppdrag känns lättare och då också roligare.

Vi tackar för oss och önskar alla duktiga och engagerade pedagoger i Härryda kommun en fortsatt bra dag!

Linda Malvén och Maria Bäck
Förstelärare på Skinnefjällsskolan

Det här inlägget postades i Förstelärare delar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s