Förstelärare delar – Högadalsskolan, en Trivselskola

Efter en paus här på Härryda delar och lär fortsätter nu inläggen i serien Förstelärare delar. Högadalsskolans lärare presenterar sig och delar med sig av enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete på Högadalsskolan
Högadalsskolan är en F-5 skola med ca 300 elever. På skolan finns två förstelärare i grundskolan sedan 2015 och sedan 2017 även en förstelärare i fritidshem. Förstelärarna tillsammans med en representant från förskoleklassen är med i skolutvecklingsgruppen på skolan som leds av våra rektorer. Skolan har sedan många år en etablerad fadderverk-samhet där vi träffas regelbundet och har olika aktiviteter tillsammans. Från och med våren 2017 är vi en Trivselskola (TL). Det innebär planerade rastaktiviter som leds av eleverna med stöd av några vuxna.

Skolans prioriterade mål är att öka elevernas delaktighet och inflytande, skapa lärmiljöer som ger studiero och lust att lära, samt öka elevernas måluppfyllelse. Vi har också ett  internt mål om att vi ska utveckla vårt kollegiala lärande.

Öka elevernas delaktighet och inflytande
Skolutvecklingsgruppen på Högadalsskolan har i samverkan med de olika kategorierna på skolan tagit fram en plan för arbetet med elevers delaktighet och inflytande. Exempelvis arbetar vi aktivt med att låta eleverna vara delaktiga i planering och utformning av under-visning samt i utvärdering genom “exit tickets”.  Vi börjar också med elevledda utvecklingssamtal redan på våren i förskoleklass och fortsätter med det under den tid som eleverna går hos oss – till och med åk 5.

Skapa lärmiljöer som ger studiero och lust att lära
På Högadalsskolan arbetar vi med klassrumsklimatet bl.a. genom att ha regelbundna samtal i klasserna kring trivsel och regler. Eleverna har sedan vi blivit en TL-skola möjlighet att få en mer meningsfull rastaktivitet. TL möjliggör att elever i olika åldrar möts i aktiviteten. Det är också extra bra för de elever som i vanliga fall upplever att de inte har någonting att göra eller någon att vara med på rasten.

Öka elevernas måluppfyllelse & utveckla vårt kollegiala lärande
Vi förbereder oss just nu, precis som många andra skolor, inför de nya skrivelserna om digitalisering i läroplanen. Bland annat har vi påbörjat en “digital trappa” där vi samordnar vilka kunskaper inom digitalisering eleverna får undervisning om i olika årskurser samt på fritidshemmet. Vi använder oss av digitala verktyg (ipads) i undervisningen på olika sätt. Vi lärare upplever att de digitala verktygen hjälper oss att individualisera uppgifter för eleverna utan att det syns lika tydligt i klassen. Vid olika tillfällen har vi “Dela och lär” där vi tipsar och hjälper varandra.

På skolan arbetar vi kollegialt med att fortbilda oss enligt studiepaketet NPF från SPSM. Hela personalgruppen (förskollärare, lärare i fritidshem och grundskollärare) arbetar med att utveckla lärmiljöer så att alla elever ska kunna delta efter sin förmåga.  Det är en fortsättning på det inkluderande arbetssätt som Ulrika Aspeflo implementerade läsåret 15/16.

Jenny Ander, förstelärare fritidshem
Jag har arbetat på Högadalsskolan sedan januari 2017 men har arbetat i kommunen sedan 2002 och före det i Göteborgs kommun. Som lärare i fritidshem har jag ansvar för den undervisning som sker på fritidshemmet men arbetar också i klass och undervisar till viss del i de praktisk-estetiska ämnena samt svenska.

Härryda kommun satsar just nu på att utveckla kvaliteten på våra fritidshem samt öka likvärdigheten mellan skolorna och där har jag som förstelärare i fritidshem en funktion att fylla genom att bidra med min erfarenhet och kompetens. På enheten brinner jag för att synliggöra fritidshemmen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att delta i skolutvecklingsgruppen och leda kategori-möten.

Nadja Jansson, förstelärare grundskolan
Jag har arbetat på skolan sedan hösten 2015, i huvudsak i årskurs 1-3 men har även undervisat i matematik i åk 4-5. Tidigare har jag arbetat i Göteborgs kommun. I min lärarexamen har jag läst specialpedagogisk inriktning och jag är intresserad av special-pedagogiska frågor, som t.ex. hur vi kan skapa optimala förutsättningar för lärande där våra “vanliga” lösningar inte räcker till. I år är jag även mentor för en nyutbildad ny-anställd kollega. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att delta i skolutvecklingsgruppen och leda kategorimöten.

Catarina Åkerström, förstelärare grundskolan
Jag har arbetat på skolan sedan hösten 2005 och har till största delen undervisat i årskurs 1-3, men har vid några tillfällen också följt klassen upp till åk 5. Innan jag började jobba i Härryda kommun arbetade jag i Göteborgs kommun och en kortare tid även i Mölndal. Jag är intresserad av matematik och NO-ämnen vilket lett till att jag vidareutbildat mig inom dessa ämnen samt läst specialpedagogiska kurser i matematik. Under de två senaste åren har jag undervisat i programmering på elevens val-lektioner i åk 4 och 5. Programmering är ett stort intresse hos mig som jag vill utveckla mer och använda i undervisningen. I mitt uppdrag som förstelärare ingår bl.a., precis som för mina förste-lärarkollegor, att leda kategorimöten och delta i skolutvecklingsgruppen.

Det här inlägget postades i Förstelärare delar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s