Juryn för Guldtrappan på besök!

Förskolor och skolor i Härryda kommun är nominerade till Guldtrappan 2017 – en utmärkelse till huvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt med digital skolutveckling. (Tjohoo! Grattis till oss alla! )

I förra veckan var juryn för utmärkelsen på besök. Juryn består bland annat av representanter för Skolverket, SKL (Sveriges kommuner och landsting), och DIU (Datorn i utbildningen). De bjöds på en mycket inne-hållsrik dag på Tellus Resurscenter där chefer, pedagoger och politiker från Härryda kommun tillsammans försökte delge en bild av hur vi tillsammans arbetar med digital skolutveckling. Dagen var planerad utifrån de sju kriterier Guldtrappans jury använder sig av  i sin bedömning av huvudmannens digitala utveckling.

I bloggen Framtidens lärande väljer juryn bland annat att lyfta fram förskolans digitala utveckling och återger Cecilia Bajics presentation om hur det utforskande arbetet med barnen utvecklats de senare åren och hur de digitala verktygen tar plats i detta arbete:

ska%cc%88rmavbild-2017-03-06-kl-00-15-06

Bild: DiU, Datorn i Utbildningen.

 

 

”Vi ser digitaliseringen som ett språk som
barnen kan utforska och vi arbetar med
estetiska lärprocesser till exempel ljud, ljus,
bild och film.”

 

 

 

 

Även Erika Larsson och Anna Wesslau är förskollärare i Härryda kommun. De berättade bland annat om hur de använder våra gemensamma digitala plattformar för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet.

 fullsizerender

Grundskolan hade såklart också representanter på plats för att ge exempel på den digitala skolutvecklingen. Bland annat visade Ulrika Reuterberg från Vällsjöskolan hur hon inkluderar alla elever med hjälp av digitala verktyg och Anders Uvebrant, Önneröds-skolan delade med sig av hur han och hans kollegor lättare kan arbeta formativt tack vare tekniken.

Vårt kommunalråd Per Vorberg talade om hur politikerna stöttar digitaliseringen.
– Det har funnits och finns en stor sam-stämmighet mellan alla politiska partier i Härryda, om att digitaliseringen ska ske, säger Per Vorberg, Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar. Vi lyssnar på tjänste-männen och ställer också frågor om hur tekniken är tänkt att användas.

Katrin Forsgren arbetar 50% i årskurs 3 och på fritids på Vällsjöskolan och 50% som verksamhetsutvecklare på Tellus. Hon berättade om hur de byggt upp ett makerspace på skolan och redan tidigt arbetar med programmering med de yngre barnen i skolan. Det är bland annat hennes erfarenheter av detta hon också tar med sig i arbetet på Tellus.

     

Två fantastiska elever från Ekdalaskolan berättade om sitt arbete i Minecraftprojektet som precis avslutats.  Mycket inspirerande! Även sektorschef Olof Olsson tillsammans med chefen för IT, Alec Mägi Särnholm, Verksamhetscheferna för förskola, grundskola och U.F.F., rektorerna Mikael Svensson och Gunnel Persson Sarris, förskolechef Ulrika Sjöberg och specialpedagogen Ann Pettersson från förskoleteamet gav sina perspektiv på den digitala resa Härryda kommuns förskolor och skolor gjort de senaste åren. Vi hade även stor hjälp av elever från Vällsjöskolan som fanns på plats på eftermiddagen och höll i miniworkshops om programmering.

Stort tack till alla som var med denna dag och till alla fantastiska där ute i verksamheterna som bidragit till att denna utmärkelse kan hamna i Härryda kommun!

Publicerat i IKT, inkludering, Nyheter, Skolutveckling | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Shaza Elba

Jag är 4-9-lärare i Matematik, teknik och NOshaza på Djupedalskolan i Mölnlycke, där jag varit i 16 år. De senaste åren har jag jobbat mycket med skol-utveckling: Jag har varit matematikutvecklare i Härryda kommun i 5 år, varit matematikhandledare för skolverkets matematiksatsning i två år, förste-lärare i tre år samt arbetat i två år som handledare för didaktiska konferenser på Djupedalskolan. Jag är en glad och positiv person som brinner för mitt arbete och elevers utveckling. Drivkraften i mitt arbete är att se eleverna utvecklas mot sina mål på ett lustfyllt sätt. 

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare:
Jag brinner för kollegialt samarbete och hög undervisningskvalitet och i min vardag satsar jag mycket på hög undervisningskvalitet för att väcka intresse, motivera och vägleda eleverna mot sina mål. Jag pratar gärna om min undervisning med mina kollegor, känner mig trygg att lära och lära om samt vara öppen för att ge och ta emot.

Just nu arbetar jag mycket med  att bygga ett tryggt och öppet arbetsklimat i klasserna, där eleverna vågar uttrycka sina åsikter. Jag försöker skapa förutsättningar för varje elevs lärande. Jag jobbar med öppna, elevnära arbetsuppgifter som väcker intresse och nyfikenhet. Jag jobbar medvetet med varierad undervisning i form av laborativt arbete för förståelse, öppna klassdiskussioner som bygger mycket på samtal och dialog, grupp-uppgifter och individuella uppgifter som utgår från var eleverna befinner sig samt det de behöver utveckla.

Jag hämtar, precis som många kollegor, inspiration från möten med mina elever i vardagen, från samtalen med mina kollegor, forskningsrapporter och beprövade erfarenheter.

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Klass 7b på Djupedalskolan hjälper till att lösa transportproblemen!

Detta mångsidiga transportmedel lämpar sig för långa och korta sträckor, för dem med och utan körkort. Väl genomtänkt och anpassat för framtidens mångsidiga samhälle där trygghet och säkerhet står i fokus.

Så lyder juryns motivering för vinnarbidraget Never Fall Bubble i Tekniksamfundets Tekniktävling 2017.

nfb

Never Fall Bubble

MEN Klass 7b på Djupedalskolan lyckades med att vinna inte ett, utan TVÅ priser i tävlingen och i måndags var det prisutdelning. Rubriken för årets tävling var 2050 – Lös transportproblemen och syftet var att eleverna ska få en fördjupad förståelse för hur teknikprocessen fungerar.

På samfundets sida kan man läsa:

Elevernas arbete ska ha karaktären av analys och synliggörande av förutsättningar och skeenden kring hur man konstruerar ett transportmedel.

Klassen fick skicka in fyra bidrag och två av dessa vann alltså pris; förstapris och en hedersutmärkelse. Stort Grattis!

img_3199

Diplom och ett presentkort på 1000 kr. på Clas Ohlson för fordonet som vann hedersutmärkelsen.

img_3205

Klassen och läraren Shaza Elba vill alla tillsammans ta emot förstapriset…

img_3214

…diplom, pokal och hela 5000 kr. till klasskassan.

Publicerat i Hållbar utveckling, Teknik | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Mari Mikkonen

Jag heter Mari Mikkonen och har lång och bredmari erfarenhet av att arbeta med människor
och då främst barn och ungdomar. Som lärare har jag behörighet i matematik, NO, teknik, idrott och bild. Jag har arbetat på Djupedalskolan i cirka två och ett halvt år och undervisar för tillfället i ma, NO och teknik. Jag är mentor för en särskild under-visningsgrupp som jag startade upp från grunden höstterminen 2014, men jag arbetar även med matematikstöd i årskurs 4-7. Utöver arbetet studerar jag sista terminen på speciallärar-programmet, med inriktning mot matematik-utveckling, och har nyligen påbörjat att skriva min magisteruppsats. Tidigare arbetade jag 12 år som klasslärare i årskurs 4-6 i Göteborg.

Min drivkraft är eleverna och att tillsammans med dem skapa förutsättningar att förverkliga sina mål. Jag lägger stor vikt på att värdegrunden ska genomsyra allt arbete och att skolan ska vara en skola för alla. Grunden är trygghet, goda och förtroendefulla relationer och att få lyckas. Jag tror på tydlighet, kreativitet, variation, meningsskapande arbete och att våga prova olika vägar, och självklart samarbete och kollegialt lärande.  

Utvecklingsområden som jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är:

  • En skola för alla och allas rätt till utbildning.  
  • Att alla elever blir sedda och bemötta.
  • Att alla elever får en undervisning utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Att skapa social rättvisa, jämlikhet och lika värde för alla elever i skolan.
  • Skolutveckling och kollegialt lärande.

Just nu arbetar jag mycket med att skapa förutsättningar för elever att lyckas med skolan och då framför allt inom matematiken, samt främjande och förebyggande arbete för elever i behov av stöd. Jag hämtar inspiration bland annat från eleverna, beprövad erfarenhet, kollegialt lärande, litteratur och forskning om matematikutveckling och specialpedagogik, variationsteorin och CRA-modellen (concrete-to-representational-to-abstract).

Om ni vill höra av er, mejla gärna:
mari.mikkonen@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Linus Rydberg

Jag heter Linus Rydberg och arbetar på Önnerödsskolan. rydberg-linusMin bakgrund är att jag jobbat som lärare i tio år nu, men även före det jobbade jag ideellt med lärande i bland annat scouterna. Min drivkraft ligger i att få möta eleverna i deras lärande. Det är i klassrummet jag trivs bäst. Då den tid som lagts på planeringsarbete ger frukt.

Just nu arbetar jag mycket med att få eleverna i årskurs 6 att förstå kunskapskraven i SO. Jag hämtar inspiration från scoutrörelsen och John Deweys Learning by doing. Här på Härryda delar och lär kommer jag att blogga om hur jag arbetar med förintelsen utifrån frågeställningen “Kunde det varit jag som var lägervakt”? Jag vill visa vikten av att jobba mer praktiskt i SO-ämnena genom t.ex. rollspel, psykologiska experiment och på andra sätt levandegöra kunskapandet. Jag vill visa konkreta tips och idéer på hur jag lägger upp undervisningen och vad jag hoppas få ut av den. Länktips, lästips och uppgiftstips ska ge läsaren verktygen att gå vidare och skapa än bättre lektioner.

Jag har alltid varit avundsjuk på mina NO-kollegor. Deras möjligheter att konkretisera svåra teoretiska moment med enkla och ibland explosiva experiment. Vem hade t.ex. inte svårt med att förstå att alla föremål faller lika snabbt i vakuum. Mina klasskamrater och jag var redo att gå till rektorn och be om att få en ny fysiklärare eftersom denna man uppenbart inte var medveten om de mest basala kunskaperna om gravitation. Ett äpple faller naturligtvis snabbare än en fjäder. Det hade jag ju sett med egna ögon. Men när han visade oss vad vakuum är och hur luftmotstånd påverkade rörelsehastighet var vi redo att ge honom Nobelpriset istället.

Det är de här experimenten och alla andra liknande som ger NO sin speciella dragningskraft hos många elever. Hur kan vi inom SO:n anamma denna upplevelse-baserande undervisningsform. Jag har testat och jobbat med detta i flera år nu och tror mig hittat ett koncept jag själv är nöjd med.

Hör gärna av er om ni vill ha kontakt:
linus.rydberg@utb.harryda.se 

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Pia Magné

Jag heter Pia Magné och arbetar sedan 1997  på Djupedalskolan. piam Just nu undervisar jag i årskurs 7-9 i svenska och SO. Under åren på skolan har jag engagerat mig i olika projekt och utvecklings-arbeten. Vid implementeringen av Lgr 11 var jag en av nyckelpersonerna och drev detta arbete tillsammans med övriga nyckelpersoner i Härryda kommun. Under två år arbetade jag som pedagogisk samordnare till-sammans med rektor. Jag är även utbildad handledare inom läslyftet. Genom åren har jag varit arbetslags-ledare och deltagit i samt drivit utveckling på skolan. Jag tycker att organisation och ledarskap är  intressant och spännande och det ger mig möjlighet att se hel-heter i min lärarroll.

Den huvudsakliga drivkraften i mitt arbete är framförallt att få vara en del i elevernas lärande och utveckling, att få vara en del i deras skolvardag och att ge dem utmaningar och motivation som leder dem framåt. Ett tillåtande klassrumsklimat, där eleverna känner trygghet genom struktur och tydliga mål, ser jag som en förutsättning för lärande och utveckling.

Men även att vara del av det kollegiala lärandet och få möjlighet att tillsammans skapa arbetsformer och arbetssätt som ger resultat i vardagen är en viktigt del i mitt arbete.

Jag brinner för att skapa en miljö och ett arbetssätt där det ges förutsättningar till samtal och kollegialt lärande kring pedagogiska och didaktiska frågor som driver undervisning och lärande framåt. Genom att arbeta för att få forskning och undervisning att hänga samman och skapa ett gemensamt förhållningssätt i vårt arbete och tillsammans omsätta detta till en bra skolvardag för alla våra elever.

Just nu arbetar jag mycket med elevinflytande och synliggörandet av elevernas lärande med hjälp av bland annat Unikum och GAFE som redskap i min undervisning, men också genom att stampa av i våra styrdokument och aktuell forskning, vilket sedan mynnar ut i bra och givande lektioner. Jag leder även Läslyftet på skolan där vi tillsammans i kollegiet utvecklar vår undervisning gällande ett språkutvecklande arbetssätt.

Jag hämtar inspiration från kollegor över ämnesgränser och inom mina egna ämnen och från eleverna. Jag samverkar i pedagogiska forum och läser mycket pedagogisk och didaktisk litteratur, just nu är det Att läsa faktatexter av Adrienne Gear  och Våga leda skolan av Lina Axelsson Kihlbom som är aktuella. För mig är det en självklar del av läraryrket att dela med mig av mitt arbete, både på min egen arbetsplats och utanför, att aktivt utveckla min undervisning genom att ta del av andras erfarenheter, testa dem i mitt klassrum, anpassa efter varje elevs förmågor samt arbeta aktivt på lektionerna med att eleverna såväl enskilt som tillsammans utvecklar sina förmågor.

Mejla gärna om ni har frågor eller vill samtala!
pia.magne@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Anders Uvebrant

Jag heter Anders Uvebrant och arbetar på Önnerödsskolan. Jag undervisar i matematik/ NO/teknik och min behörighet sträcker sig från åk 3 till gymnasiet. anders-uvebrantJag har ett brett intresse och bred erfarenhet av grundskolan. Nyfikenhet och drivkraften att vara i ständig utveckling har lett mig från läraryrket till-baka till läraryrket. Detta via uppdrag som verksamhetsutvecklare IKT och skolledare. Min skolvardag präglas av att växla perspektiv mellan eleven och skolan i stort samt strävan efter att få det hela att hänga ihop.

Jag är övertygad om att goda förutsättningar och höga förväntningar leder till framgång. Dylan Wiliam sammanfattar det hela bra med citatet:

If we create a culture where every teacher believes they need to improve, not because they are not good enough but because they can be even better, there is no limit to what we can achieve.

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är bland annat:

  • Kollegialt lärande
  • Kompetensutveckling
  • Systematiskt utvecklingsarbete
  • Kopplingen mellan erfarenheterna i klassrummet och forskning – två områden som bör närma sig varandra.
  • Formativ bedömning

Just nu arbetar jag mycket med formativ bedömning och belägg för elevernas lärande; att ta reda på vad eleverna egentligen lär sig samt funderar mycket på hur och vilka frågor vi kan ställa för att kognitivt aktivera och utmana eleverna. Skolan är inte en plats dit eleverna går för att se läraren jobba, arbetet med feedback och kommentarer ska generera en bearbetningsprocess som aktiverar eleverna. Elevarbete-feedback-vidarebearbetning ska hänga samman i tid.

Jag hämtar inspiration från kollegor, Dylan Wiliam, John Hattie, Oscar Öquist m.fl.

Mina blogginlägg kommer handla om de utvecklingsområden jag lyft fram ovan.

Ta gärna kontakt:
anders.uvebrant@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Jessica Andersson

Jag heter Jessica Andersson och arbetar som lärare i en årskurs 4 på Landvetterskolan. Jag har arbetat som klasslärare i åk 1-6 sedan 2006 och har varit både på Lunnaskolan och Landvetterskolan under denna tid. jessica-aSedan ett par år tillbaka arbetar jag även 20 % av min tid som IT-stöd på skolan och har då främst hjälpt till med implemen-teringen av Unikum och GAFE på vår enhet. Jag är också Minecraftambassadör och hjälper till med Land-vetter Södra-projektet samt är med i att starta upp vårt arbete kring programmering på skolan.  

Ett utvecklingsområde som jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är hur vi bemöter våra elever och hur de bemöter varandra. Jag arbetar mycket med klimatet i vårt klassrum och anser att ett bra och tillåtande klimat är en grundförutsättning för allt lärande. Jag försöker sträva mot att eleverna ska känna att vi alla har ett ansvar i hur vi bemöter varandra. Jag försöker få eleverna att leva sig in i olika situationer och använder ofta seriesamtal för att hjälpa till att förstå hur olika vi kan uppfatta situationer och händelser. Varje individ i klassrummet ska känna att man vågar säga vad man tycker och våga ta plats.

Ett annat område jag arbetar mycket med är att få eleverna “uppkopplade” och närvarande i sinnet under skoldagen. Inom detta område har jag inspirerats mycket av Dylan Williams metoder. De ska förstå varför vi gör vissa moment och vad tanken är att vi ska lära oss. De metoder som jag använder mest just nu är bland annat Exit ticket och No hands up.  “Exit ticket” synliggör både för mig vad eleverna lärt sig och tagit till sig under min lektion, men också för eleverna vad de lärt sig. När vi tillsammans går igenom deras anonyma “tickets” så får de möjligheten att tänka till ytterligare en gång och då kanske upptäcka att de faktiskt uppfattat saker olika. Detta kan i sin tur bjuda in till intressanta diskussioner. Med “No hands up”-metoden känner jag att eleverna är mer närvarande då de vet att de måste följa med i samtal eller texter på ett annat sätt än vid handuppräckning.

Just nu har jag en ganska ny grupp och mycket fokus ligger då på att hitta en bra plattform för klassen att stå på. Jag lägger mycket fokus just nu på klimatet i klassrummet och får ofta lyfta fram olika situationer och försöka få till en diskussion om vad vi kunde ha  gjort annorlunda. Likadant lyfter vi upp situationer som blivit riktigt bra och funderar då på vad som gjorde att det gick så bra.  Jag försöker även att lyfta in vilka förmågor vi använt under en lektion eller en dag,  för att på så sätt belysa vad det är vi lär oss i de olika momenten vi gör.

Min inspiration hämtar jag främst från kollegor, från olika forum på nätet, från viss litteratur men även från Youtubeklipp. Jag har gått både Matematiklyftet och Läslyftet och har då tyckt att vi genom våra träffar fått möjlighet att dela och lära mellan våra enheter och det har varit riktigt intressant och inspirerande.

Är det något ni vill fråga mig om så är det bara att höra av er!jessica.c.andersson@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Annica Fridlund

Jag heter Annica Fridlund och arbetar som lärare på Härrydaskolan. I januari 2010 tog jag
min lärarexamen från Högskolan i Borås där jag hade läst svenska, matematik och  annicaengelska för F-6. Då jag brinner för att lära mig mer har jag genom åren läst till behörig-het även i NO- och SO-ämnena. Just nu läser jag även masterprogrammet inom pedagogiskt arbete. Redan i tonåren visste jag att jag ville arbeta med människor, men jag visste inte på vilket sätt. Jag valde mellan socionom och lärare och till slut föll valet på det sistnämnda. Även om arbetet kan vara tufft ibland så har jag aldrig ångrat mitt yrkesval och jag trivs med att finnas där och hjälpa andra människor framåt.

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är framförallt inkludering. Jag arbetar utifrån ett inkluderande klassrum. Inkludering är ett omstritt begrepp som jag just därför har valt att fördjupa mig i. Inkludering innebär för mig ett förhållningssätt där alla elever kan känna gemenskap och samhörighet till varandra. Det handlar inte om att alla elever befinner sig i samma klassrum, utan att de ska känna sig behövda och viktiga, oavsett vilka behov eller vilken nivå man ligger på.

I och med att jag valde att läsa masterprogrammet så brinner jag även för att ta in och använda mig utav forskning i skolan. Utbildningen har gett mig nya sätt att se på skolutveckling och undervisning samt gett mig kunskaper om aktuell forskning. I skol-lagen står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom utbildningen har jag fått en förståelse för hur viktigt det är och vad det innebär för skolan och vad jag kan göra för att förlita mig på att jag bedriver en undervisning som vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Just nu arbetar jag mycket med att lära mig använda “flippat klassrum” som ett redskap för att se om vissa elever upplever det lättare att fokusera och komma igång med sina uppgifter i skolan. Ett flippat klassrum innebär att man vänder på den traditionella undervisningen och spelar in genomgångar på film. Dessa genomgångar kan eleverna se innan ett arbetsområde, och även under tiden om de behöver. Genom att göra ”läxan” innan ett nytt arbetsområde får man tid till diskussioner och frågeställningar under lektionen.

Inspiration hämtar jag från fantastiska kollegor. Jag tror stenhårt på det kollegiala lärandet och använder mig både av kollegor i min närhet samt kollegor som jag möter i olika forum på internet. Att ha möjlighet att utbyta kunskaper med andra pedagoger på internet är fantastiskt. Jag får även mycket inspiration när jag vidareutbildar mig.  

Här på Härryda delar och lär kommer jag att dela med mig av det jag gör under året och mina tankar om inkludering.

Hör gärna av er!
annica.fridlund@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar, inkludering | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Annica Jäverby + resa till Peru

Vår serie med presentationer av förstelärare i kommunen fortsätter. Nu har turen kommit till Annica Jäverby, lärare på Landvetterskolan. Först en presentation av Annica och därefter ett blogginlägg om hennes upplevelser under en utbytesresa till Peru inom det Atlasprojekt Härryda delar och lär skrev om för nästan exakt ett år sedan.

20161024_134640Jag har arbetat som klasslärare i årskurs 1-6 sedan 1996. Nu läser jag på distans till specialpedagog på Göteborgs universitet. Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är hur vi möter elever i olika svårigheter. Olika anpassningar som vi kan använda i vår vardag för att utveckla och underlätta skolvardagen för våra elever är sådant jag arbetar mycket med. Andra intresse-områden är användandet av digitala verktyg i vår verksamhet, mångfald och lärmiljö. Jag har använt Unikum som webb-verktyg i 6 år och är utbildad superanvändare. Denna hösten arbetar jag som Minecraftambassadör och arbetar med projektet och Minecrafttävlingen både på skolan och i min egen klass.

Jag hämtar inspiration från min utbildning till Specialpedagog på Göteborgs universitet. Där är jag två dagar i månaden och möter forskare, författare och proffsiga föreläsare som inspirerar och ger mig verktyg i min skolvardag.

Jag har också fått möjlighet att genom ett Atlasprojekt följa med på en spaningsresa, för att träffa olika skolor och upprätta någon form av digitalt samarbete med lärare ur Shipibobefolkningen i Peru. Resan gjordes i oktober och nu har vi föreläsningar om projektet för kollegorna på skolan och presentationer för klasserna på skolan. Nedan följer en beskrivning av resan.

Atlasprojektet – ett utbytesprojekt med Peru.
Atlasprojektet har som syfte att initiera pedagogiskt utbyte med Shipibofolkets lärare i Peru. Förskolan Smedjebacken i Landvetter har sedan två år drivit projektet och kommit igång bra på temat högtider och traditioner. Rektor Susanne Lorenzatti blev tillfrågad om att följa med på en så kallad spaningsresa för att utvidga projektet att omfatta även Landvetterskolan. Med på resan var också jag och en kollega från förskoleklass, Carina Axelsson. Efter många möten och förberedelser var vi inne i oktober och det var dags att åka den långa resan till Peru. Resan gick fint! Vi bytte plan i Amsterdam och fortsatte sedan direkt till Lima. Det är 7 timmars tidsförskjutning så den kände vi av.

Vår första destination var Lima och där stannade vi i två dagar. Vi lärde känna staden och vi lärde känna varandra och förberedde oss på arbetsveckan som var på intågande. Vi var åtta personer totalt och några av oss var relativt okända för varandra. Resan gick vidare med inrikesflyg till Pucallpa, med närheten till Amazonasdjungeln och Amazonasfloden.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-27-kl-20-32-52

Vi besökte skolan i den lilla byn Bena Jema under två dagar. Här finns redan ett samarbete mellan förskolan i Bena Jema och Smedjebackens förskola. Det var intressant att se undervisningen i de olika klasserna och att prata med lärarna. Vi fick ett fantastiskt välkomnande! Rektorn säger i sitt tal: ”Trots vårt långa avstånd möts våra två olika världar.” Därefter påbörjades samtal med lärarna och rektorn om projektet. Vi fick också en rundvandring i byn och välkomnades in i ett av husen.

Besöket till skolan i Santa Clara inleddes med en äventyrlig färd på 40 minuter in i Amazonasdjungeln. Här mötte vi en skola med framtidsvisioner, mål och läroplaner. Här pågår ett odlingsprojekt för att bevara olika växter och träd i djungeln, men också för att ge eleverna och  befolkningen i byn mat. Universeum har ett projekt kopplat till byn och de skulle komma på studiebesök i november.

Det var påtagligt att människorna här arbetade för utveckling och kämpade på många olika sätt för att bevara sin kultur, sin kunskap och sitt sätt att leva. Vi är glada över att vi skrivit en överenskommelse, ett avtal om skolsamarbete, med just denna skola.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-27-kl-20-33-12

Vi har fått många nya intryck och kunskaper om kulturen, skolan och livet för Shipibofolket. Eleverna blev så glada när vi kom och sökte kontakt med oss. En dag var det hygiendag för både skolan och förskolan, då bryter man hela schemat och lär sig under festliga former hygien, goda matvanor, vikten av rörelse och hur man skyddar sig mot Zikavirus. Det var vår sista dag på skolan, vilket kändes lite vemodigt för oss alla. Dock är vi väldigt glada då vi även på denna skola fick skrivit ett avtal om skolsamarbete. Lärarna på skolan hade många tankar och idéer om vårt pedagogiska utbyte, lärare och skolor emellan.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-27-kl-20-33-23

För frågor om mitt arbete som förstelärare eller om Atlasprojektet, mejla gärna!
annica.javerby@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar, Internationella projekt, Mångfald | Lämna en kommentar